Nejčastější chyby v přípravě tiskových dat

  1. Špatně nastavený Trimbox

 

Trimbox je pomyslný rámeček v PDF, který definuje rozměr tiskoviny po oříznutí. Rozměry Trimboxu musí tedy vždy odpovídat finálním rozměrům výrobku. Při přípravě dat např. v Indesignu nebo Illustratoru vždy nastavíme velikost stránky na požadovanou velikost tiskoviny a velikost této stránky pak odpovídá Trimboxu v PDF.

 

 

  1. Nízké rozlišení

 

Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení pro tisk. Rozlišení se udává v jednotce DPI (Dots per inch), což je údaj určující, kolik obrazových bodů se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2,54 cm. Pro stanovení potřebného rozlišení se řídíme pohledovou vzdáleností. Pro pohledovou vzdálenost do půl metru (např. pro tisk letáků a brožur) je potřeba rozlišení 300–400 dpi, pro pohledovou vzdálenost cca 2–5 metrů by mělo být rozlišení přibližně 100–150 dpi (např. plakáty, menší bannery, Citylighty, polepy aut, interiérové a exteriérové textilie) a pro pohledovou vzdálenost 10 m a více (např. billboardy, bannery na fasádách) stačí rozlišení 30–50 dpi. Tyto hodnoty dpi jsou pro data v měřítku 1:1. Pokud chystáme data v měřítku např. 1:10, musí být v tomto případě rozlišení 10x větší.

 

 

  1. Chybějící spadávka

 

Spadávka je přesah grafiky za ořez. Pokud spadávka chybí, může díky technologické odchylce řezacího stroje vzniknout na hraně ořezu bílý nepotištěný proužek. Proto musí grafika přesahovat alespoň 5 mm za Trimbox (čili stránku v Indesignu nebo Illustratoru). Při exportu PDF z Indesignu nebo Illustratoru se poté musí tato spadávka a její velikost nastavit (v sekci „Značky a spadávky“).

 

 

  1. Nesprávné barevné prostory

 

Tisková data musí být uložena v barevném prostoru CMYK bez vložených ICC profilů a bez přímých Pantone barev. Při přípravě tiskoviny je nejvhodnější všechny části grafiky vkládat do dokumentu nebo je vytvářet již ve CMYKu. Pantone barvy také převedeme do CMYKu. Pokud dokument Indesignu přesto obsahuje nějaké objekty např. v RGB, dá se při exportu do PDF nastavit volba převodu barev (v sekci „Výstup“) na „Převést do cílového (zachovat čísla)“, kde cílovým profilem je CMYK dokumentu.

Výjimkou je použití přímé barvy např. pro definici tvarové ořezové cesty nebo třeba pro tisk bílé barvy.

 

 

  1. Průhlednost v PDF

 

Kvůli co nejvyšší kompatibilitě s ripovacími programy tiskových strojů by neměla tisková data obsahovat průhlednosti. Pokud v grafice máme průhledné objekty, stíny a podobně, exportujeme PDF s nastavením kompatibility pro Acrobat 4 – verze PDF 1.3. Tímto nastavením se průhlednost při exportu sloučí (objekty s průhledností se převedou na bitmapový obrázek při zachování vzhledu).

O autorovi Marek Németh